Exteriérové tienenie » Pergoly » Pergoline

Pergoly Pergoline

Wo&Wo PergolineWo&Wo Pergoline – je clona subtílnych tvarov, ale veľkých možností. Tieniaci materiál je napínaný pomocou systému protiťažného pružinového systému, umiestneného v navíjacom hriadeli, krytom elegantnou dizajnovou kazetou.

Konštrukcia je samonosná a je montovaná na stenu prostredníctvom dvoch nastaviteľných konzol.

V čele sú vodiace lišty podopierané párom subtílnych stĺpov o rozmeroch 60 x 60 mm, ktoré sú prostredníctvom montážnych platní kotvené do podlahy terasy, alebo betónových pätiek. Rovnobežnosť vodiacich líšt, ktoré majú integrovaný odvodňovací žliabok , ja zabezpečená priečnou vzperou.

 

ROZMERY:

• samostatná markíza: šírka 5000 mm x 7000 mm x 3000 mm výška (stojky)

• markízy vedľa seba: šírka 8000 mm x 7000 mm x 3000 mm výška (stojky)

• sklon clony: nastaviteľný v rozsahu 0°- 35°

 

FARBA KONŠTRUKCIE:

RAL 9016 (biela)

• akákoľvek iná RAL dostupná za príplatok

 

OVLÁDANIE: 

• motorové s diaľkovým ovládaním.

 

POŤAHOVÉ MATERIÁLY:

• markízové akrylové látky

Clonu je možné doplniť a ďalšie tieniace prvky. Napr. v čele je vhodné použiť niektorú zo zvislých - fasádnych clôn, boky je možné zatieniť bočnými clonami.

 

TU si môžete pozrieť naše realizácie

 

NA STIAHNUTIE:

Pergoline (DE).pdf

Pergolové clony Pergoline
Pergolové clony Pergoline