Realizácie » Bioklimatické pergoly » Camargue

Realizácie - Camargue

Detail atypického doplnenia použitím Logia Screen
Detail atypického doplnenia použitím Logia Screen
Detail atypického doplnenia použitím Logia Screen
Detail atypického doplnenia použitím Logia Screen
Skryté ukotvenie stĺpu
Skryté ukotvenie stĺpu
Detail horizontálneho odkvapového žľabu
Detail horizontálneho odkvapového žľabu
Detail integrovanej clony Fixscreen
Detail integrovanej clony Fixscreen
Vyústenie odtokového systému
Vyústenie odtokového systému